Forsyningssikkerhed mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Det danske gasnet er koblet til de europæiske gasnet, hvilket sammen med de to danske gaslagre og en stor indenlandsk produktion af biogas giver en høj forsyningssikkerhed for gas i Danmark.

Det europæiske gasnet

Det europæiske naturgasnet dækker stort set hele Europa. Europa forsynes med gas via mange forskellige kilder: Fra felter i Nordsøen, fra Rusland og via LNG-terminaler (LNG = Liquefied Natural Gas).

Felterne i Nordsøen fører naturgas til Centraleuropa fra både Norge, Holland, Belgien, UK og Danmark. LNG-terminalerne er fordelt langs kysterne i en række europæiske lande, hvor især Spanien har mange terminaler. Det europæiske gasnet har en udstrækning på 218.000 km transmissionsnet og 1.640.000 km distributionsnet, og det forsyner i alt 116 mio. gaskunder.

Naturgas dækker 23 % af det europæiske (EU28) energiforbrug.

Gaslagre

Gas Storage Denmark ejer og forvalter de 2 danske underjordiske gaslagringsanlæg, som består af hhv. akviferlageret i Stenlille (Sjælland) og kavernelageret i Lille Torup (Nordjylland). De danske gaslagre har normalt kapacitet svarende til det danske gasforbrug i flere måneder. Gas Storage Denmark A/S er et 100% ejet datterselskab af Energinet.

Gasforsyningssikkerhed

Forsyningssikkerhedsmodellen på det danske gasmarked er udarbejdet på baggrund af EU-forordningen om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden. Modellen indeholder en række værktøjer, som Energinet kan anvende, hvis der opstår en presset forsyningssituation i det danske gassystem og dermed hjælpe til at opretholde forsyningssikkerheden til gasforbrugerne.

Hvert år udarbejder en redegørelse om gasforsyningssikkerheden, som kan downloades fra Energinets hjemmeside.