CO2 mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Kuldioxid har den kemiske formel  CO2 og består af ét kulstofatom og to iltatomer. CO2 findes naturligt i atmosfæren og indgår i vores økosystem. Mennesker og dyr udleder CO2, når de trækker vejret, og planter optager CO2 og omdanner det til ilt. CO2 udledes også i forbrændings- og gæringsprocesser. CO2 er en drivhusgas og for meget CO2 i atmosfæren er problematisk i forhold til global opvarmning. EU har et mål om at blive klimaneutral i 2050, hvilket inkluderer at reducere CO2-udledningen fra industrielle processer.

Nogle energikrævende processer er nemmere at konvertere til CO2-neutralt brændstof end andre som fx personbiler. Andre industrier er sværere, da de kræver høj procesvarme fx til produktion af stål, cement, glad og aluminium. Materialer som alle er nødvendige i vores dagligdag. Disse processer vil kunne reducere CO2-udledningen ved at indfange CO2'en fra røggassen. 

CO2's egenskaber

  • Molvægt 44g/mol
  • Kritiske punkt: 31 grader C ved 7,38 MPa
  • Densitet: 1,8 kg/M3 ved 1 bar og 20 grader C (1,5 gang tungere end luft)
  • Ikke brændbar gas
  • Farvefri og lugtfri gas
  • Giftig ved høje koncentrationer