LNG/LBG mail telefon tilmelding
Gå til indhold

LNG eller LBG er henholdsvis flydende naturgas eller bionaturgas med en brændværdi på cirka 47 MJ/kg. Gassen er blevet gjort flydende ved nedkøling til cirka minus 161 grader, hvor brændslet kun fylder 1/600 del af brændslets oprindelige volumen. LNG og LBG kan ses som værende kemiske identiske med gassammensætning bestående primært af metan. Brændslet kan derfor også bare kaldes for flydende metan. LNG/LBG kan være en god løsning til at få dækket metanbehovet for områder, da ikke kan dækkes via et gasnet. Pga. LNG/LBG’ens høje brændværdi, er der også perspektiver for energilagring med det flydende metan. 

Produktion af flydende metan

Produktionen af flydende metan foregår på fordråbningsanlæg. På anlæggene kommer metangassen ind fx fra gasnettet, hvor gassen bliver renset for vand, brintsvovle og andre urenheder. Gassen bliver dernæst nedkølet og opbevaret i tryksatte tanke. Afhængig af opbevaringsvolumen kan trykket på tankene komme helt op på 15 bar. Der findes forskellige teknologier, der kan foretage den nødvendige nedkøling. En typisk anvendt teknologi er kvælstofudvidelsesprocessen. Nedkølingen for kvælstofudvidelsesprocessen kommer af, at kvælstoffet i systemet er blevet komprimeret via en turbine og deraf blevet udvidet til et lavere tryk det sted, hvor metangasstrømmen kan nedkøles.

Der er generelt et stort globalt marked for LNG, hvor der i 2021 blev handlet for 500 milliarder m3 LNG. Se mere.

I Danmark er der ingen fordråbningsanlæg i drift, dog har Nature Energy i samarbejde med Makeen Energy opstartet et projekt med at få i idriftsat Danmarks første fordråbningsanlæg i Frederikshavn. Anlægget skal forsyne den nordiske rederi- og transportsektor og forventes at stå klar i midten af 2023. Den formodede kapacitet ved anlæggets driftsstart er omkring 2000 tons flydende metan svarende til 26 GWh.

LNG/LBG-anvendelser

Der er mange anvendelser for LNG/LBG såsom indfyring, brændsel til skibstransport og brændsel til tung transport. De to sidstnævnte er det mest relevante i dansk perspektiv, da Danmark er dækket af et nationalt gassystem. Der er en LNG/LBG-tankstation i Danmark, som ligger i Padborg og drives af Q8. I forbindelse med ovennævnte fordråbningsanlæg i Frederikshavn, vil der være en tankstation forbundet i drift i midten af 2023.