Naturgas mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Gas produceres i Danmark på to forskellige måder: Fra de danske gasfelter i Nordsøen og på mange mindre biogasanlæg fordelt ud over hele Danmark.

Naturgas fra Nordsøen

Der er blevet produceret olie og gas i Nordsøen siden 1972, hvilket samlet set har haft en værdi for Danmark på mere end 400 mia. kr., ligesom der er knyttet et betydeligt antal arbejdspladser til producenter og underleverandører. Produktionen i Nordsøen toppede i 2004, men der er fortsat betydelige ressourcer tilbage, som det er besluttet at udnytte.

Tyra-platformen renoveres

Figuren viser et forventet stort fald i gasproduktionen fra Nordsøen i perioden 2019 - 2023, hvilket skyldes renovering af Tyra-platformen, som er central for produktionen af gas. Fra Tyra-platformen går en 235 km gasledning ind til gasbehandlingsanlægget i Nybro. Med en aftale i 2017 mellem staten og DUC blev der bl.a. skabt grundlag for renovering af Tyra-platformen, hvilket sikrer forsat gasproduktion i Nordsøen mange år fremover.

Produktion og langsigtet prognose for salgsgas. Energistyrelsen