Gaskvaliteter mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Gasser  inddeles typisk i tre 'familier'. Familierne er opdelt efter deres forbrændingstekniske egenskaber, karakteriseret ved bl.a. gassernes wobbeindeks. 

Gasapparater designes og godkendes til gas fra en eller flere gasfamilier, og man kan derfor ikke regne med, at et apparat fungerer tilfredsstillende med gasser fra andre gasfamilier. Gasapparater må kun anvendes til de gastyper, som de er godkendt til.

Den europæiske standard EN 437 specificerer prøvegasser, prøvetryk og apparatkategorier ved brug af brændbar gas i forhold til 1., 2. og 3. gasfamilie. 

Bygas

Den 1. gasfamilie udgøres af bygassen. Der er bygasforsyning i København, Frederiksberg og Aalborg. De tre forsyninger var oprindeligt baseret på kulgasværker, men er senere overgået til naturgas/luft-blandinger. I København og Frederiksberg produceres gassen på HOFOR’s gasværker, hvor der nu også tilsættes biogas til bygasnettet. Biogas kan tilsættes bygasnettet uden opgradering, da biogassens egenskaber ligger meget tæt på bygassens. Bygas bruges i vaskerier og til madlavning i boliger, restauranter m.v. 

Naturgas og bionaturgas

Den 2. gasfamilie er naturgas, som primært består metan. Der findes flere typer naturgas, men i Danmark anvendes naturgas type H, som bl.a. kommer fra den danske og den norske del af Nordsøen samt importeres fra Tyskland. Siden 2012 er opgraderet biogas tilført det danske gas. Opgraderet biogas (bionaturgas) har de samme egenskaber som naturgas og tilhører derfor også 2. gasfamilie. Naturgas og bionaturgas udgjorde i 2021 ca. 12 % af Danmarks primære energiforsyning, og den anvendes til el- og fjernvarmeproduktion, industri og erhverv samt til boligopvarmning hos 400.000 villakunder. 

Naturgas i transportsektoren er endnu ikke så udbredt i Danmark, men anvendes i større og større udstrækning i udlandet - både i Europa og resten af verden. Bionaturgas udgjorde i 2021 ca. 21 % af gasforsyningen i Danmark. Læs mere om biogas

Flaskegas

Den 3. gasfamilie er flaskegas, som består af propan, butan og blandinger heraf. Flaskegas kendes fx fra privat brug til gaskomfur, gasgrill, havebrændere og camping, men anvendes også meget i restaurantionsbranchen samt industrielt til fx opvarmning, tørring og motorbrændstof. Når der anvendes større mængder flaskegas, leveres flaskegassen ofte i en tank. Flaskegas leveres i væskeform i gasflaske eller -tank. 

Fælles for alle gastyperne er, at de tilsættes et lugtstof (odorant), så man kan lugte gas fra selv meget små utætheder i gasinstallationen.