Manual kalibrering af volumengasmålere mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Denne manual beskriver kalibreringsbetingelser for gasmålere, der prøves ved kundeklage, modtagekontrol, som udtages til nøjagtighedskontrol under naturgasselskabernes løbende overvågning af målerbestande i drift, eller øvrige målere, der skal kalibreres til genanvendelse.

Hent manual