Kulilte mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Uanset om det er træ, olie eller gas der forbrændes, vil der ved en dårlig forbrænding dannes kulilte. Det er derfor vigtigt, at forbrændingsprodukterne kan bortføres forsvarligt fra alle apparater, som har en forbrænding.
 

Hvad er kulilte

Kulilte (CO) er en farveløs, lugtfri og giftig gas. Ved forhøjede koncentrationer af kulilte i luften, kan det give symptomer som fx hovedpine, kvalme eller brystsmerter hos de personer, der indånder luften. Kulilte kan også få personer til at fremstå usammenhængende i tale og lettere forvirrede.

Fugtigt indeklima, dug på ruderne og dårlig luft eller lugt af forbrændingsprodukter er alle indikatorer på kulilte i et rum.

Typiske årsager til kulilteforgiftning

Hvis aftræksforholdene ikke er korrekte eller aftrækket efter montering har taget skade, kan der i yderste konsekvens udledes forbrændingsprodukter i opstillingsrummet. De uhensigtsmæssige aftræksforhold eller fejl på apparatet kan medføre forøget koncentration af kulilte i luften.

Det er derfor vigtigt, at der udføres regelmæssigt service og vedligehold på gasinstallationer. Service skal ud over gasapparatet også omfatte aftræksforhold og gasrør.