Tilsætning af lugtstof til gassen mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Den gas, som transporteres i transmissionssystemet, er næsten lugtfri. Derfor tilsættes gassen af sikkerhedsmæssige årsager et lugtstof (odorant), som har en markant og karakteristisk lugt, som hurtigt registreres af personer, der er i nærheden af et gasudslip. Lugten kendes også fra flaskegas.

Lugtstoffet tilsættes på måler- og regulatorstationer i overgangen mellem transmissions- og distributionsnettet, så al gas, der ledes til slutforbrugerne, kan lugtes.

Mængden af lugtstof skal tilsættes, så en person med normal lugtesans er i stand til med sikkerhed at spore en gas/luft-blanding svarende til højst 20 % af gassens nedre antændelsesgrænse, hvilket typisk er 15 mg lugtstof per m3 gas. Det lugtstof, der anvendes, er THT (tetrahydrothiophen, C4H8S). Det indeholder svovl, der omdannes til svovldioxid, når det afbrændes sammen med gassen.

Opgraderet biogas, e-metan og anden gas, der afsættes til gasdistributionsnettet, skal ligeledes tilsættes lugtstof.

Retningslinjer for odoranttilsætning og kontrol af odorantindhold